V Klube darujem ti tulipán bolo hlučno

Deti všetkých škôl sa lúčia so školským rokom. Aj detský klub DARUJEM TI TULIPÁN sa včera lúčil na dva mesiace so svojimi „tulipánovými deťmi“. Klub, ktorý je v správe Asociácie Divadelná Nitra, a ktorý založila a dva roky úspešne vedie akad. soch. Elena Kárová, zavŕšil celoročnú činnosť zameranú na integráciu a rozvoj tvorivosti zrakovo postihnutých detí. Rozlúčka to teda bola intenzívna. 17. júna 2010 sa „tulipánové deti“ (nevidiace a slabozraké deti so ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave) zúčastnili na rozlúčkovom workshope, ktorý viedol africký perkusionista TIERRY EBAM. Bubnovanie je pre deti s poruchami zraku jednou s najúčinnejších foriem artterapie – a Thierryho workshop bol toho naozaj reálnym dôkazom. Šarm a autenticita hudobníka a chytľavosť afrických rytmov rozbubnovali a roztancovali do vytrženia viac ako 40 detí. Po celoročných veľmi úspešných výtvarných a tanečných workshopoch, po výletoch a tvorivých pobytoch, ktoré projekt DARUJEM TI TULIPÁN tento rok pre deti pripravil - sa „tulipánové deti“ nerady rozlúčili na dva mesiace klubovým pozdravom: „zbohom tulipán“.

Májový tulipán

V dňoch 22. a 23. mája sa konal pri Trenčianskych Tepliciach víkendový tvorivý plenér pre nevidiace a slabozraké deti a deti vidiace. Tento workshop bol odmenou pre členov Klubu Darujem ti tulipán, deti s talentom, dobrým správaním a prospechom. Deti zo ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Bratislave, ZŠ kniežaťa Pribinu z Nitry a CZŠ sv. Františka z Assisi z Bratislavy kreslili, maľovali a modelovali pod vedením akad. soch. Eleny Károvej.

Klub Darujem ti tulipán otvorený !

V pondelok 23.novembra 2009 o 16.00 hod. sa v priestoroch Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej 6 v Bratislave spoločnou vernisážou detských výtvarných prác z integrovaného workshopu v Nitre otvoril detský Klub Darujem ti tulipán.  Na otvorení Klubu Darujem ti tulipán sa opäť stretlo vyše 50 detí zo Základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave, zo Základnej školy kniežaťa Pribinu v Nitre a Cirkevnej základnej školy sv. Františka z Asissi v Bratislave. Súčasťou vernisáže bola prezentácia foto a video zostrihu všetkých aktivít realizovaných v rámci projektu v roku 2009.

Otvorenie klubu Darujem ti tulipán

Už v pondelok 23. novembra 2009 o 16.00 hod. vyvrcholia v priestoroch Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ulici č. 6 v Bratislave celoročné aktivity projektu Darujem ti tulipán.

DARUJEM TI TULIPÁN na DN'09

Jedným z prvých podujatí Medzinárodného festivalu Divadelná  Nitra 2009 bol celodenný integrovaný workshop  DARUJEM TI TULIPÁN, ktorý sa uskutočnil 25. septembra 2009.

Už  po druhý rok sa na festivale stretlo viac ako 50 deti z troch škôl - zo Základnej školy internátnej pre slabozraké a nevidiace deti v Bratislave, zo Základnej školy kniežaťa Pribinu v Nitre a z Cirkevnej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave.

Nevidiace i vidiace deti, menšie i väčšie spoločne zažili festivalovú atmosféru, divadelné predstavenia, tvorivé odpoludnie v nitrianskej Synagóge, cestu vláčikom po historickej Nitre a podvečer dokonca i otvorenie výstavy ich práve dokončených malieb inštalovaných na festivalovom námestí.

Tento rok sa deň naozaj podaril. Nadšenie detí, ich prirodzená  spolupatričnosť a radosť, prekrásne slnečné počasie, spoločná práca nevidiacich a vidiacich detí v cennom prostredí priestrannej nitrianskej Synagógy boli pre organizátorov projektu Darujem ti tulipán, Asociáciu Divadelná Nitra, pedagógov i pre všetkých, čo celý deň pomáhali - ozajstným zadosťučinením.